Advertentie
Advertentie

Platform Allochtone Jongerenricht allochtone scoutsgroep op

(tijd) - Het Platform Allochtone Jongeren richt in Antwerpen een scoutsgroep op voor allochtone jongeren. Het krijgt hierbij de steun van de katholieke scoutsbeweging VVKSM en de pluralistische scouts FOS. In eerste instantie worden voornamelijk Marokkaanse en Turkse jongeren aangesproken. Op termijn kunnen ook andere allochtonen aansluiten. Het initiatief wordt positief onthaald door de migrantenorganisaties, de Vlaamse ministers Bert Anciaux en Mieke Vogels en Johan Leman, de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.