Pleidooi om strafrechtsbedeling over te dragen naar gemeenschappen

LEUVEN (belga) - In een nota waarin hij reageert op de recente beslissingen van de ministerraad in verband met de aanpak van de kriminaliteit, pleit Wilfried Meyvis van de Leuvense rechtsfakulteit voor toewijzing van een aantal aspekten van de strafrechtsbedeling aan de gemeenschappen. Meyvis heeft het daarbij over de persoonsbetrokken zorg, de maatschappelijke integratie en het mobilizeren van de hulp- en dienstverlening in de samenleving.