Pleidooien voor meer bestellingen in oud-DDR

BONN (reuter) - De Duitse minister van ekonomische zaken, Jürgen Möllemann, vroeg de Westduitse bedrijven meer goederen te kopen van de Oostduitse ondernemingen, ook al zijn de Oostduitse produkten lichtjes duurder dan vergelijkbare westerse goederen. Möllemann stelde de bedrijven konkreet voor kwota vast te leggen voor de hoeveelheid goederen die in de oud-DDR aangekocht zullen worden. De minister wees erop dat het uitblijven van het ekonomisch herstel in de vijf nieuwe Länder de hele Duitse ekonomie zeker geen goed zal doen. Tenslotte vroeg hij Westduitse bedrijsleiders een handje toe te steken in het openbreken van de Westduitse markt voor Oostduitse produkten.