'Podium' is een forum voor discussie over actuele onderwerpen. Ingezonden bijdragen zijn bij voorkeur niet langer dan

'Podium' is een forum voor discussie over actuele onderwerpen. Ingezonden bijdragen zijn bij voorkeur niet langer dan 8.000 aanslagen. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren, te redigeren of te bekorten.