Advertentie
Advertentie

PODIUMBeurshervorming : realiteit of fiktie ?

Het lang verwachte ontwerp van minister Maystadt inzake de hervormingen van onze geld- en kapitaalmarkt en vooral inzake de beurshervormingen nadert de eindfaze van de parlementaire werkzaamheden : na studie en onderzoek in de kamerkommissie voor financiën wordt het wellicht vrij snel naar de voltallige Kamer doorgestuurd, waarna de Senaat zal verzocht worden de teksten liefst zo snel mogelijk - en bij voorkeur ongewijzigd - goed te keuren.