Advertentie
Advertentie

PODIUMDe ekonomische en monetaire unie : de weg vooruit

Er is op dit ogenblik voor de Europese Gemeenschap geen belangrijker kwestie dan de weg die we kiezen naar de ekonomische en monetaire unie. Wij hebben ons allen geëngageerd om dit doel te bereiken. Dat is geen nieuws meer. Wat nieuw is, is dat we weldra zullen moeten beslissen wat de ekonomische en monetaire unie betekent, en welke stappen nodig zijn om er naar te evolueren. Wij kunnen ons hier geen vergissing veroorloven, want dat zou de samenhang van de Gemeenschap kunnen schaden en fataal zijn voor haar toekomstige ontwikkeling.