PODIUMDe frank koppelen aan de DM?

Reeds meermaals heeft de goeverneur van de Nationale Bank (NBB) een lans gebroken om, in het kader van de toekomstige Europese Monetaire Unie, de pariteit van de Belgische frank zonder meer vast te koppelen aan die van de Duitse mark (zoals vandaag reeds in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie de B.fr. en de Lux.fr aan elkaar "vastzitten').