Advertentie
Advertentie

PODIUMOpenbaar Ambt - Openbare Aanklacht

De "ambtenarij' is de meest verweesde "groep' werknemers in onze maatschappij. Wie neemt het als "chef' echt voor hen op, althans op het hoogste bestuursniveau ? De Vlaamse Gemeenschap en het Gewest gaven onlangs wel een primeur weg door een weddeverhoging voor de komende 3 jaar te programmeren (in principe 3 x 2 %) mits een tegenprestatie te eisen, namelijk meer kwaliteit in dienstverlening, betere werking en meer mobiliteit. In Wallonië begon het dan te donderen.