Advertentie
Advertentie

PODIUMSchulduitvoer

Na de hervormingen van de financiële markten in het begin van dit jaar en de beleidsaanpassingen van vorig jaar (afschaffing dubbele wisselmarkt en nauwere binding van de frank aan de Duitse mark), bouwt België geleidelijk een interessante positie op in het internationale geld- en kapitaalverkeer. Dit internationalizeringsproces komt vooral tot uiting in de plaatsing van schatkistcertifikaten en lineaire obligaties in het buitenland. Dit alles vormt mogelijkerwijze een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van Brussel tot een internationaal financieel centrum. Dit sukses is terzelfdertijd hoopgevend en verontrustend.