'Polderakkoord' zaait verdeeldheid onder Vlaamse regeringspartijen

(tijd) - Tussen de twee meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, de CVP en de SP, rees dinsdag een conflict over de uitvoering van het 'Polderakkoord'. Het conflict kan volgende week, bij de stemming over de begroting en het bijhorende programmadecreet, tot een heuse politieke crisis leiden. Formeel gaat het meningsverschil over de vraag of het akkoord door het programmadecreet of door een afzonderlijk decreet moet worden uitgevoerd. Feitelijk staat de herverdeling van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs ter discussie.De tegenstelling kwam gisterochtend aan het licht tijdens de vergadering van het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement. Voorzitter Norbert de Batselier had de fractieleiders bijeengeroepen om twee adviezen over de inhoud van het programmadecreet te onderzoeken.