Advertentie
Advertentie

Polen en Hongarije geassocieerd met EU

(tijd) - Sinds 1 februari zijn de zogenaamde Europa-akkoorden tussen de Europese Unie en Polen en Hongarije van kracht. De associatie-akkoorden behelzen verregaande politieke en ekonomische samenwerking met het perspektief op toekomstig lidmaatschap van de EU. De commerciële bepalingen van de overeenkomst zijn al sinds maart 1992 van kracht. De EU heeft gelijkaardige akkoorden bereikt met Tsjechië, Slovakije, Roemenië en Bulgarije. Die overeenkomsten werden evenwel nog niet parlementair bekrachtigd.