Polen vraagt in april EU-lidmaatschap

WARSCHAU (afp) - De Poolse regering wil officieel het lidmaatschap aanvragen van de Europese Unie. Minister van buitenlandse zaken Andrzej Olechowski deelde dit gisteren mee. De regering zal het verzoek "op 7 of 8 april voor politieke goedkeuring voorleggen aan de Diet' (het Poolse parlement). "Onmiddellijk daarna' zou eerste minister Waldemar Pawlak het aan de EU over kunnen maken, aldus Olechowski. In een begeleidend memorandum stelt de Poolse regering voor de onderhandelingen met de EU in 1996 of 1997 te beginnen. Polen wil vóór het jaar 2000 lid zijn van de EU. Na toetreding wil het land een overgangsperiode van 5 tot 10 jaar.