Polen wil opener EG-markt

WARSCHAU (reuter) - In een schrijven dat ze gisteren aan de ambassadeurs van de 12 EG-lidstaten overhandigde, dringt de ontslagnemende Poolse eerste minister, Hanna Suchocka, erop aan dat de Twaalf op hun Europese raad die deze maand in Kopenhagen plaatsvindt, hun markt toegankelijker maken voor Poolse produkten. Dit moet volgens haar gebeuren met het oog op een toekomstig EG-lidmaatschap van Polen. Polen en andere Oosteuropese landen willen vooral hun afzet van "gevoelige' produkten zoals staal, steenkool, textiel en landbouwprodukten op de EG-markt vergroten.