Advertentie
Advertentie

Political governance Stefaan HUYSENTRUYT

De regering besliste gisteren de gedelegeerd bestuurder van De Post, Frans Rombouts, te bedanken voor bewezen diensten. Meteen werd Johnny Thijs als nieuwe gedelegeerd bestuurder aangesteld. De macht van de nieuwe topman van het postbedrijf wordt wel serieus ingeperkt. Thys zal omringd worden door een directiecomité dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en collegiaal beslist. Voorts krijgt de raad van bestuur van De Post, als bewaker van het algemeen belang, meer haar op zijn tanden. De beslissing van de regeringstop om Rombouts de laan uit te sturen, komt als een verrassing. Het compromis dat in de maak leek, bestond erin dat Rombouts, gesteund door de liberalen, zijn job mocht behouden. Maar om de socialisten ter wille te zijn, bij wie Rombouts het verkorven had, zou de macht van de gedelegeerd bestuurder ingeperkt worden. Uiteindelijk hebben de socialisten hun slag volledig thuisgehaald. Blijkbaar heeft de stroom van negatieve berichten van de voorbije weken over De Post en zijn gedelegeerd bestuurder, de figuur van Rombouts zo gehavend dat zelfs de liberalen het niet langer opportuun achtten nog langer voor de man op te komen. Hem handhaven had betekend dat niet De Post maar Rombouts het probleem was geworden, is de analyse die gisteren ook in het liberale kamp te horen viel.De nieuwe gedelegeerd bestuurder van het postbedrijf, Johnny Thijs, zal moeten leven met een gespierd directiecomité en een dito raad van bestuur. Op zich valt hier niets op aan te merken. Tenminste als het werkelijk de bedoeling is om, zoals de regering het voorstelt, de beginselen van corporate governance bij De Post in te voeren. Maar het moet nog afgewacht worden of corporate governance meer is dan een voorwendsel voor een herpolitiseringsoperatie die de regeringspartijen in het algemeen en de PS in het bijzonder de mogelijk biedt om de beheersorganen van De Post te bevolken met slaafse partijcreaturen. Dat de voorbije weken en maanden vooral vanuit PS-hoek op De Post werd geschoten, doet vrezen dat het er die partij in de eerste plaats om te doen is haar getaande macht binnen het bedrijf te versterken.De voogdijminister van De Post, Rik Daems, heeft Frans Rombouts en zijn beleid altijd met hand en tand verdedigd. Maar hij heeft uiteindelijk de duimen moeten leggen. De oppositie was er gisteren dan ook als de kippen bij om het ontslag van de minister te eisen. Want als Rombouts de laan werd uitgestuurd omdat hij het probleem was geworden, dan is Daems, als zijn politiek verantwoordelijke, evenzeer een probleem geworden, luidt hun oordeel. De kans dat Rombouts Daems in zijn val zal meeslepen, is vrij gering. Maar het lijdt geen twijfel dat Rombouts ontslag het imago van Daems een nieuwe deuk bezorgt. Een imago dat na het Sabena-debacle nochtans best een oppoetsbeurt had kunnen gebruiken.