Politici eens over begeleidingsplan

(tijd) - Nationaal minister van arbeid Smet heeft met haar kollega's van de gewest- en gemeenschapsregeringen een ontwerpakkoord bereikt over het individueel begeleidingsplan voor werklozen. De komende dagen wordt nog overleg gepleegd met de diverse sociale partners en op 22 september zou het akkoord getekend worden. Het begeleidingsplan start dan begin volgend jaar. Het begeleidingsplan voor werklozen is een idee van de kristelijke vakbond ACV, dat werd overgenomen door Miet Smet. Het plan zoals Smet dit in juli prezenteerde, is tijdens de onderhandelingen met de gewesten (bevoegd voor arbeidsbemiddeling) en de gemeenschappen (bevoegd voor beroepsopleiding) nauwelijks gewijzigd. Nochtans was er langs Waalse zijde protest omdat het plan te veel zou kosten en het een verdoken manier was om mensen uit de werkloosheidsverzekering te wippen.