"Politici moeten beslissen, bedrijven vruchten plukken'

"De politici moeten nu de beslissingen nemen om de Europese eenheidsmarkt tegen 1992 te organizeren. De bedrijven zullen er, indien ze zich aan de gewijzigde ekonomische omstandigheden willen aanpassen, het eerst de vruchten van plukken. De volledige afschaffing van de binnengrenzen in Europa zou over een periode van 5 tot 6 jaar immers een winst kunnen opleveren van 200 miljoen ECU.' Dit zei Paulo Cecchini, biezonder raadgever van de Europese kommissie, gisteren tijdens de openingstoespraak van het VEV-kongres. Het Europa van morgen kwam in ieder kongresreferaat als tema terug: "Vlaanderen in de jaren 90' zal zich immers in Europa moeten bewegen.