Politici moeten zelf geopende doos van Pandora sluiten

(tijd) - De federale regering-Verhofstadt heeft er plotsklaps een elfde 'werf' bijgekregen. Met zijn arrest van dinsdag zet het hof van beroep van Brussel haar onder druk om op korte termijn een billijke en duurzame regeling te vinden voor de spreiding van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem. Paars moet de doos van Pandora sluiten die paars-groen heeft geopend en vanwaaruit zich heel veel ongenoegen over de regio rond Zaventem heeft verspreid. Historiek