Politici moeten zelf zorgen voor realistische verwachtingen

De uitgangspunten van het Vlaamse regeerakkoord zijn de juiste, stellen DEWI VAN DE VEYVER en MYRIAM PARYS. De burger moet worden gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, voor zichzelf en voor elkaar. Pas daarna mag de burger dingen van de overheid verwachten. De overheid van haar kant moet de kwaliteit van de haar toegewezen taken opkrikken en meer transparant en toegankelijk werken. Het is nu afwachten of dit regeerakkoord ook volgens deze filosofie wordt uitgevoerd.