Politie en brandweerNew York moetenbeter samenwerken

(tijd/afp) - De brandweer en de politie van de stad New York moeten beter samenwerken om toekomstige rampen beter te kunnen bestrijden. Dat staat in een maandagavond gepubliceerd rapport dat consultant McKinsey schreef over de manier waarop brandweer en politie zijn omgegaan met de terreuraanslagen van 11 september.De brandweer had op 11 september last van problemen met de radiocommunicatie en inbreuken op de discipline en coördineerde haar acties te weinig met die van de politie. Bij de politie liet het leiderschap te wensen over, waren er coördinatieproblemen en was er een gebrek aan planning en training.In hun ijver om hulp te verlenen heeft de brandweer van New York meermaals procedures met voeten getreden die bedoeld zijn om de spuitgasten en anderen te beschermen. Het rapport kwam tot de conclusie dat te veel brandweermensen naar het World Trade Center zijn gegaan.ParaatheidMcKinsey geeft een paar adviezen. De brandweer moet haar operationele paraatheid en radiocommunicatie verbeteren en samenwerkingsakkoorden sluiten met andere hulpverlenende diensten. Bij de politie moet de mobilisatie van agenten beter verlopen en moeten de taken van politieofficieren bij rampen beter worden gedefinieerd.Alle hoge gebouwen in New York moeten worden uitgerust met instrumenten om de radiosignalen, die reddingswerkers gebruiken, te versterken. Brandweerofficieren moeten gebruik kunnen maken van politiehelikopters om een brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. De politie dient maatregelen te nemen om te vermijden dat te veel agenten naar de plaats van het onheil rennen, waar ze de brandweer in de weg lopen.