Advertentie
Advertentie

Politie kan autodievenbeter volgen

(tijd) - De federale politie gaat een meldkamer installeren waar alarmmeldingen gecentraliseerd worden van de anti-carjackingsystemen die in autos ingebouwd zitten. Op die manier weet de politie meteen welk gestolen voertuig zich waar bevindt. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne heeft hierover een koninklijk besluit klaar dat op 1 juli van kracht wordt.