Politiediensten krijgen erg veel vrij spel bij informatieverzameling

(tijd) - 'Gevoelige' en 'gerechtelijke' gegevens krijgen via de privacywet een bijzondere bescherming. Het principieel verwerkingsverbod dat op deze informatie van toepassing is, geldt echter niet voor politiediensten. Een bedenkelijk uitzonderingsregime, want de praktijk wijst uit dat politiemensen hun informatie niet altijd op een koosjere manier in handen krijgen.Informatie over ras, etnische afkomst, sexueel gedrag, politieke overtuiging, levensbeschouwing en godsdienst, en lidmaatschap van vakbonden of ziekenfondsen, net als gegevens over geschillen voor rechtscolleges, misdrijven, straffen, en detenties, zijn dermate sterk verbonden met de privacy, dat hier een reëel gevaar schuilt voor discriminatie, oordeelde de wetgever. Vandaar dat hij er in de privacywet extra buffers voor bouwde.