Advertentie
Advertentie

Politiehervorming ligt ACOD zwaar op de maag

(tijd) - De socialistische ambtenarenbond ACOD heeft het zeer moeilijk met de manier waarop de regering de politiehervorming doorvoert. Van echte onderhandelingen over het nieuwe personeelsstatuut is volgens de bond amper sprake. De ACOD blijft vrezen dat de geïntegreerde politie op termijn toch zal uitmonden in een weinig democratische eenheidspolitie.De vakbond had woensdagmiddag minstens dertig verantwoordelijken en afgevaardigden opgetrommeld om de pers op de hoogte te brengen van zijn bezorgdheid. Daaruit blijkt dat de ACOD hoogst ongelukkig is met de wijze waarop de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken de politiehervorming 'op een drafje door de overlegstructuren jagen'. Algemeen secretaris Ton Bergs: 'Als dit een oefening is om de rest van de overheidsdiensten te muilkorven, dan zullen we het daar zeker niet bij laten.'