Politiek akkoord trektrenovatie van KVS vlot

(tijd) - De Vlaamse regering, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel en de stad Brussel hebben gisteren een akkoord gesloten over de voortzetting van de renovatie- en nieuwbouwwerken aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) aan de Lakensestraat. Wegens onduidelijkheid en/of onenigheid over de eigendomsrechten, de erfpachtovereenkomst tussen Brussel en de VGC, en de verdeling van de kosten was het ingrijpende project van meer dan 48 miljoen euro in een sukkelstraatje beland. De stad Brussel betaalt de niet-gebudgetteerde meerkosten van de renovatie en nieuwbouw. In ruil wordt de stad de eigenaar van het nieuwe gedeelte en zodoende van de hele KVS. Brussel geeft wel de gebouwen in volledige erfpacht aan de VGC. Zodra het KVS-gezelschap, dat nu in De Bottelarij speelt, opnieuw zijn intrek heeft genomen in de KVS (volgens plan op 1 juli 2004), mag de stad haar dotatie verminderen met maximum 300.000 euro per jaar. Het vrijgekomen geld moet wel aan andere Vlaamse culturele initiatieven in Brussel worden besteed. Via de VGC stelt de Vlaamse regering na de terugkeer van het KVS-gezelschap naar de Lakensestraat jaarlijks 300.000 euro ter beschikking van de KVS. De som stemt overeen met de huursubsidie die de Vlaamse regering nu betaalt voor De Bottelarij. Het politieke akkoord bepaalt voorts dat, gezien de forse investering van de Vlaamse overheid, in de KVS de subsidie die de VGC van de Vlaamse regering krijgt in uitvoering van het decreet Lokaal Cultuurbeleid (42.000 euro per jaar) uitsluitend bestemd is voor de 18 andere gemeenten van het Brussels Gewest. MD