Politiek akkoordover omstredennooddecreet

(tijd) - Een select clubje van Vlaamse parlementsleden van alle democratische partijen bereikte gisteren een politiek akkoord over het ontwerpdecreet voor het Deurganckdok, het zogenaamde nooddecreet. Het geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid een nieuwe bouwvergunning voor het Deurganckdok af te leveren, ook al schorst de Raad van State het gewijzigde gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren.De laatste knopen zijn gisteren doorgehakt. Op vraag van CD&V is er in het ontwerpdecreet in meer compensaties voor getroffen landbouwers voorzien. Dat moet de aarzelende CD&V-fractie, die nog hoorzittingen wil, over de streep trekken.Tegelijk is beslist de compensatiegebieden voor natuurgebieden die verdwijnen in het ontwerpdecreet op te sommen, en niet in bijlage. Tegelijk wil de meerderheid de Europese vogel- en habitatrichtlijnen in decreten omzetten, zodat Vlaanderen in regel is met de Europese regelgeving.