Politieke democratie

Het Infopunt Europa Vlaams-Brabant organiseert in samenwerking met de vertegenwoordiging van het Vlaams Parlement in België, de Europese Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, een debatavond Politieke democratie in de Europese Unie. Het debat gaat over hoe streng de Europese Unie kan optreden ten opzichte van nieuw toetredende lidstaten wat betreft het democratisch gehalte van hun instellingen. Het panel van sprekers bestaat uit: minister Rik Daems, de Europarlementsleden Patsy Sörensen, Bart Staes, Marianne Thyssen en Kathleen van Brempt, professor Frank Delmartino (KU Leuven), professor Neri Sybesma Knol (VUB). Moderator is Kathleen Cools (VRT). De debatavond vindt plaats op 29 maart om 20 u. in het auditorium Zeger van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41 in Leuven. Voor meer inlichtingen: Lize Boyen of Marleen Roosens, tel.: 016/32.44.54, fax 32.44.53, e-mail: infopunteuropa@vl-brabant.be of http://www.vl-brabant.be.