Politieke hervormingen op handen in Argentinië

(tijd) - De Argentijnse president, Eduardo Duhalde, en 23 van de 24 provinciegouverneurs onderschreven een voorstel dat moet leiden tot een grondige wijziging van het politieke systeem in het Zuid-Amerikaanse land. Het plan moet de overheid in staat stellen haar uitgaven met vijftig procent terug te dringen. Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Argentijnse samenleving drong de voorbije weken herhaaldelijk aan op een beknibbeling op de overheidsuitgaven.De ploeg-Duhalde hoopt haar streefdoel te bereiken door fors te snoeien in het aantal volksafgevaardigden. Een kwart van de mandaten verdwijnt. De maatregel treft alle bestuursniveaus: van het federale parlement over de provincieraden tot de gemeentebesturen. Verkozenen in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners krijgen voortaan ook geen bezoldiging meer. De maatregel moet de regering een besparing van een miljard peso (ongeveer 575 miljoen euro) per jaar opleveren.De federale regering werkt ook aan een hervorming van het kiesstelsel. Verkiezingscampagnes mogen voortaan nog hoogstens dertig dagen duren. Parlementsverkiezingen vinden in de toekomst om de vier jaar plaats. Nu trekken de Argentijnen om de twee jaar naar de stembus om de Kamer van Volksvertegenwoordigers (gedeeltelijk) te vernieuwen.GrondwetswijzigingDe maatregelen veronderstellen een wijziging van de grondwet. Een datum voor de opening van het debat over een constitutionele hervorming is nog niet vastgelegd. De regering maakt zich echter sterk dat de grondwetswijziging nog tijdens de huidige ambtstermijn van Duhalde wordt goedgekeurd. Duhaldes mandaat loopt in december 2003 af.Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwe kieswet al worden toegepast bij de parlements- en presidentsverkiezingen van 14 september 2003.