Advertentie
Advertentie

Politieke integratie van vreemdelingenstrandt op manke uitvoering wetten

(tijd) - Ons land beschikt met de nieuwe wetten over de nationaliteitsverwerving, de regularisatie en het stemrecht voor EU-burgers over een goed arsenaal voor de politieke integratie van vreemdelingen in onze samenleving. Maar volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) loopt met de toepassing op het terrein een en ander mis. Dat komt vooral omdat de overheden en diensten die de wetten moeten uitvoeren er een overdreven strikte interpretatie op nahouden.