Politieke missie

De Iraakse president Saddam Hoessein is een meester in het bespelen van de wereldopinie in het algemeen en van de westerse publieke opinie in het bijzonder. Langzaam maar zeker wordt zijn imago van beul van Bagdad vervangen door een aureool van menslievendheid. Toen Saddam besloot alle westerlingen in Irak en Koeweit te gijzelen en een aantal onder hen op zogenaamde strategische plaatsen vast te houden, ging er een kreet van afgrijzen door de wereldopinie.