Advertentie
Advertentie

Politieke problemen wetsontwerp leefloon opgelost

(tijd) -De federale ministerraad keurde het wetsontwerp over het leefloon goed. De plooien tussen de groene regeringspartners en de bevoegde minister van Maatschappelijke Integratie, Johan vande Lanotte, geraakten glad gestreken. Volgens het wetsontwerp moet een leefloner beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De groenen verweten de bevoegde minister eerder dat hij jonge leefloners wou verplichten om werk te aanvaarden.