Advertentie
Advertentie

Politieke stoelendansin Arbitragehof

(tijd) - Er is een politiek akkoord over de benoeming van een aantal rechters bij het Arbitragehof. Morgen wil de Senaat Luc Lavrysen voordragen ter vervanging van Henri Cooremans. Een opmerkelijke keuze, want Lavrysen werd pas enkele maanden geleden (23 mei) benoemd tot staatsraad bij de Raad van State. Daarvoor was hij referendaris bij het Arbitragehof.De grootste kanshebber voor de positie, die sinds begin november vacant is, leek professor André baron Alen (KULeuven). Alen, die objectief gezien over de beste papieren beschikt, wordt waarschijnlijk pas als tweede gerangschikt omdat hij een CVP-etiket heeft.Toch zouden de christen-democraten paars-groen in de Senaat aan de tweederde meerderheid helpen om Lavrysen, die van SP-signatuur is, te benoemen. In ruil zouden de liberale, socialistische en groene meerderheidspartijen half maart de kandidatuur van Alen steunen wanneer Georges de Baets, de Nederlandstalige voorzitter van het Arbitragehof, vervangen moet worden.Naast Lavrysen en Alen zijn er nog vier kandidaten, maar zij maken volgens ingewijden weinig kans. Het gaat om Guido Bresseleers, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, Ghislain Dhaeyer en Etienne Goethals, twee raadsheren bij Cassatie en Rita Leysen, referendaris bij het Arbitragehof.In april moeten de Franstalige rechters Etienne Cerexhe (PSC) en Janine Delruelle-Ghobert (PRL) vervangen worden. Het voormalige SP-parlementslid Henri Boel zou in september opgevolgd worden door gewezen minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke (SP).De stoelendans komt na de politieke benoemingen bij de Hoge Raad voor de Justitie, de commissies voor de regularisaties, het Rekenhof, de rechtbank van eerste aanleg in Luik en het notariaat. StS