Advertentie
Advertentie

Politieke vernieuwing

Op woensdag 13 maart houdt het Gentse studiecentrum van Open Universiteit, in samenwerking met de vakgroep Politieke Wetenschappen, een lezing Politieke vernieuwing en de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in Vlaanderen. Gastspreker is professor dr. Herwig Reynaert. Naast een algemene beschouwing gaat professor Reynaert dieper in op de problematiek rond de invoering van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Naast een aantal bedenkingen bij de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester zoekt hij naar een antwoord op de vraag wat de toegevoegde waarde van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in Vlaanderen uiteindelijk is.Info en inschrijvingen: Studiecentrum Gent, tel.: 09/264.35.52, fax 264.35.76, e-mail: PermanenteVorming@openuniv.rug.ac.be.WaardedocumentenDe grafische bedrijven van waardedocumenten en beveiligde documenten van Febelgra houden op 14 maart een colloquium met als thema Ons geld is beveiligd! Wat met ons drukwerk?. Dit colloquium wordt ingeleid door Didier Reynders, minister van Financiën. Praktische getuigenissen over de vervalsing van diplomas, waardebons, toegangsticketten, krabbiljetten, telefoonkaarten, aandelen, obligaties, geld, enzovoort, worden gebracht door Alain Boucar (Commissaris Federale Politie en diensthoofd van de Centrale Dienst voor Beteugeling van Valse Documenten) en Dirk Schuurmans (beleidsadviseur van Interpol). Marc Salade (Nationale Bank van België) licht beveiligingsmaatregelen toe die genomen werden bij het produceren van de eurobankbiljetten en Dominique Danlos (Intermills-Cordenons) geeft enkele beveiligingstips.Inlichtingen: Febelgra, Belliardstraat 20, bus 16, 1040 Brussel, tel.: 02/512.36.38, fax 513.56.76, e-mail: info@febelgra.be.Informatica- en communicatierechtHet Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI) van de KU Leuven houdt op 18 en 19 maart workshops rond informatica- en communicatierecht. In verschillende workshops wordt dieper ingegaan op themas die voor de jurist in de private als in de publieke sector van groot belang is. Welke vooruitgang is er gemaakt wat de elektronische handel betreft? Wat is de stand van zaken van de aanvaarding van de elektronische handtekening? Het Belgisch wetsvoorstel tot omzetting van de Europese richtlijn inzake het auteursrecht in de informatiemaatschappij; Welke initiatieven worden genomen inzake e-government?; De invoering van de elektronische identiteitskaart in België.Inlichtingen: Nicole Verbiest, tel.: 016/32.52.73, e-mail: icri@law.kuleuven.ac.be of www.law.kuleuven.ac.be/icri/education/update2002.htm.Vlerick Leuven Gent Management SchoolVan maart tot juni houdt de Vlerick Leuven Gent Management School een nieuwe reeks seminaries voor informatietechnologie- en business managers Creating business value with Information Technology. Onderwerpen die aan bod komen: Innovative data and Knowledge Management, 18 en 19 maart; Managing e-business relationships: connecting to customers, suppliers and business partners electronically, 25 en 26 maart; Effectively implementing change with IT, 15 en 22 april; Optimising business performance with IT, 6 en 13 maart; Keeping IT costs under control: IT sourcing and procurement strategies, 27 en 28 mei; Creating an IT architecture and managing information security in the networked organisation, 5 en 6 juni.Inlichtingen: Gaëtane Beernaert of Marleen Stevens, tel: 09/210.98.22, fax: 09/210.97.00, e-mail: gaetane.beernaert@vlerick.be.Risicobeheer in uw bedrijfOp 19 maart vindt het seminarie Risicobeheer in uw bedrijf: milieuproblematiek in de context van interne en externe groei. De organisatie gaat uit van Contactgroep voor Accountancy, Fiscaliteit en Financiewezen, vakgroep Ekonomika Alumn.Het seminarie richt zijn aandacht in het eerste deel specifiek op de interne controlemechanismen en procedures die kunnen worden voorzien om op de evoluerende wetgeving rond milieu in te spelen. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de milieu-aspecten in het kader van due diligences.Inlichtingen: Frank Vandenborre, tel: 0477/477.242, e-mail: frank.vandenborre@umicore.com, of Philippe Mathieu, tel: 02/464.02.80, e-mail: pmathieu@mail.com.Lokale en provinciale politiekHet derde congres Lokale en provinciale politiek van de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent vindt plaats op 20 maart. Opnieuw wil dit congres ruimte bieden voor een breed maatschappelijk debat.Op 9 februari 2001 besloot de Vlaamse regering de werking van het binnenlands bestuur te verbeteren in het voordeel van de burger. Het kerntakendebat of de interne Vlaamse staatshervorming kwam in een stroomversnelling terecht. Het congres biedt, samen met de hoofdrolspelers, een stand van zaken. Bovendien wordt er over de grens gekeken. Inlichtingen: professor dr. Herwig Reynaert, tel: 09/264.68.71, fax: 09/264.67.04, e-mail: Herwig.Reynaert@rug.ac.be.