Politieoorlog binnen dienst tegen financiële misdaad deint verder uit

(tijd) - De malaise binnen de Centrale Dienst voor de strijd tegen de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CD GEFID) blijft voor schokgolven zorgen. Zowel de rijkswacht als de leiding van de Algemene Politiesteundienst (APSD) halen zwaar uit naar het controlecomité P. Dat had eerder in een rapport hevige kritiek uitgebracht op de nefaste rol die de rijkswacht, met de steun van de APSD, binnen de CD GEFID zou gespeeld hebben. De politici vinden dat er in elk geval koppen moeten rollen. Alleen is nog niet duidelijk welke.Aan de basis van dit verhaal vol afkortingen ligt een open oorlog tussen de rijkswachters en de leden van de gerechtelijke politie die actief zijn (of waren) binnen de dienst die op papier de zenuwknoop moet zijn van de strijd tegen de georganiseerde zware financiële criminaliteit (zie Tijd van 10-12-'97). De leden van de parlementaire begeleidingscommissie voor de politie- en inlichtingendiensten kregen vorige week een onthutsend rapport bezorgd door het comité P, de waakhond van alle politiediensten in dit land. Volgens het comité hadden de rijkswachters binnen de CD GEFID een open oorlog gevoerd met de directeur van de dienst, de van de Gerechtelijke Politie (GP) afkomstige Jean-Pierre Doraene. Daarbij kraakten ze zelfs diens persoonlijke computer. Ook de Algemene Politiesteundienst, onder wiens gezag de CD GEFID tot voor kort viel, kreeg een veeg uit de pan omdat die aan sommige van die praktijken zou meegewerkt hebben.