Politievakbonden verlaten overleg over eenheidsstatuut

(tijd) - De liberale, christelijke en socialistische vakbonden (VSOA, CCOD en ACOD) hebben de onderhandelingen met de federale regering over het politiestatuut verlaten. Het Nationaal Syndicaat van het Veiligheids- en Politiepersoneel is wel nog bereid tot overleg. Het VSOA, de CCOD en de ACOD komen maandag bijeen om zich over verdere acties te beraden.