Poncelet overweegt onderzoek naar racisme in het leger

(belga) - Minister van Landsverdediging Poncelet denkt er aan een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar racisme in het leger. Het onderzoek moet volgens de minister gebeuren in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de leerstoel Gedragswetenschappen van de Militaire School, het Centrum voor Crisispsychologie en het Selectiecentrum van de Krijgsmacht.