Poolse haarkapper niet welkom in Europa

Het Europees parlement stelt de stemming over de aanpassing van de omstreden Europese dienstenrichtlijn uit tot januari. De grote fracties van het parlement geraken het niet eens over de mate waarin de Bolkestein-richtlijn moet worden aangepast. Nu staat het al bijna vast dat het cruciale 'land van oorsprong'-principe zal sneuvelen, voorspelt KOEN DE LEUS. Eens te meer blijkt de onwil van de Europese regeringen om structurele hervormingen door te voeren.