Poolse publieke opinie verdeeld over Poolse bezettingszone in Irak

(tijd) - Donderdag en vrijdag vindt in de Poolse hoofdstad Warschau een conferentie plaats van landen die bereid zijn militairen te sturen naar de Poolse zone in Irak. Polen gaat een van de vier zones beheren waarin Irak voorlopig wordt ingedeeld. De Polen leveren zelf tussen de 1.500 en 2.200 militairen. Maar niet alle Polen zijn blij met het verregaande Poolse engagement.