Poolse staatsfinanciën verkeren in diepe crisis

(van onze correspondent)WARSCHAU (tijd) - De Poolse begroting komt dit jaar omgerekend ruim 23 miljard euro tekort, een verdrievoudiging tegenover 2000. Harde bezuinigingen zijn nodig om te voorkomen dat het deficit oploopt tot 11 procent van het Poolse bruto binnenlands product (BBP). Maar er staan verkiezingen voor de deur, wat ingrijpen politiek moeilijk maakt.