Advertentie
Advertentie

Portugal schoeit financiële markten op moderne leest

LISSABON (tijd) - Portugal heeft haar lidmaatschap tot de Europese unie nog geen sekonde betreurd. Parallel met de herwaardering en herstrukturering van het ekonomisch apparaat, ondergingen de financiële markten een ware gedaanteverandering. De banksektor werd grotendeels geprivatizeerd en de obligatiemarkt nieuw leven ingeblazen. De aandelenmarkt kreeg een modern jasje aangepast en verwelkomt binnenkort de intrede van een afgeleide produktenmarkt. Deze hervormingen geraakten in een stroomversnelling met de intrede van de escudo in het Europees Monetair Stelsel (EMS) in 1992. Drie maanden voor de Europese raad van Lissabon in 1992 plaatste Portugal de escudo in het EMS. In augustus van dat jaar kondigde de regering de afschaffing van de kapitaalkontroles aan. Enkele maanden later was het zover. De scheiding tussen de binnenlandse en buitenlandse kapitaalmarkten werd opgeheven. De intrede van de buitenlandse konkurrentie bracht de hervormingen van de Portugese geld- en kapitaalmarkten in een stroomversnelling.