Portugese ekonomie groeit dit jaar met 1,2 procent

(tijd) - Na een negatieve ekonomische groei van 0,5 procent in 1993, zal het bruto binnenlands produkt (BBP) van Portugal dit jaar met 1,2 procent en in 1995 met 2,3 procent groeien. Dat schrijft de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijkse doorlichting van de Portugese ekonomie.