Advertentie
Advertentie

Portugese groei bedraagt in 1995 en 1996 2,9 en 3,6 procent

(tijd) - Dit en volgend jaar verwacht de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Portugal een versnelling van de ekonomische groei tot respektievelijk 2,9 en 3,6 procent. De export en de herneming van de private konsumptie zijn de motor van deze groeiversnelling. Hogere lonen en meer werkgelegenheid zullen positief inwerken op de bedrijfsinvesteringen.Het ekonomisch herstel in Portugal startte vorig jaar. De export nam toe, waardoor de daling van de bedrijfsinvesteringen een halt kon worden toegeroepen. Het bruto binnenlands produkt (BBP) steeg in 1994 met 1,2 procent. Dit herstel bleef vrij zwak wegens de klim van de werkloosheid en de afname van de lonen, waardoor de private konsumptie zo goed als onveranderd bleef.