Portugese kredietbeperkingen opgeheven

LISABON (reuter) - De Bank van Portugal, de centrale bank, heeft een aantal restrikties op het kapitaalverkeer opgeheven. Dat betekent dat lokale bedrijven nu ook kunnen lenen in buitenlandse deviezen. Zowel kort- als langlopende leningen zijn toegelaten. Portugese kredietinstellingen kunnen kredieten in escudo afsluiten voor buitenlandse instellingen die geen verblijfshouder zijn. De beslissing maakt deel uit van de verdere liberalizering van het kapitaalverkeer binnen de EG-grenzen.