Portugese textiel krijgt 400 miljoen ecu van EU

BRUSSEL (tijd) - Ter kompensatie voor de afschaffing, over een periode van tien jaar, van het multivezelakkoord (waardoor de industrielanden hun invoer van textiel en kleding uit ontwikkelingslanden kunnen beperken), krijgt Portugal van de Europese Unie tussen 1994 en 1999 een steun van 400 miljoen ecu voor de modernizering van zijn textiel- en kledingnijverheid. Die kompensatie werd Portugal op 15 december 1993 toegezegd, om Lissabon te doen instemmen met de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen (Uruguay-ronde), die diezelfde dag beëindigd werden. Gisteren keurde de Europese kommissie een gemeenschapsinitiatief goed in het raam van de Europese struktuurfondsen om Portugal die steun te bezorgen. De kommissie erkent dat de Portugese textielsektor maar moeilijk het hoofd kan bieden aan de internationale konkurrentie, terwijl de herstrukturering in bepaalde gewesten tot het verlies van vele werkplaatsen zal leiden.