Advertentie
Advertentie

Positieve akties in ministeries

(tijd) - Nationaal minister voor het openbaar ambt, Raymond Langendries, heeft aan de nationale ministeries en parastatalen een omzendbrief verstuurd waarin konkrete maatregelen voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de overheidsdiensten worden aanbevolen.