Post aanvaardt voortaan checks

(tijd) - In het kader van de modernizering van het Bestuur der Postchecks heeft PTT-minister Marcel Colla het gebruik van checks als betaalmiddel in de postkantoren veralgemeend. De rekeninghouders krijgen vanaf 1 januari ook de mogelijkheid tot het afsluiten van een saldoverzekering.