Post boekt meer omzet en iets minder winst

(tijd) - Over het boekjaar 1988 kon de Regie der Belgische Posterijen haar omzet optrekken van 45.969 miljoen naar 47.032 miljoen frank. De cash flow daalde echter lichtjes van 4.198 naar 4.093 miljoen frank. Het lopende boekjaar zal bij de Post vooral in het teken staan van de doorgevoerde afwerking van de modernizeringsplannen.