Post en uitgevers oneens over verdeling subsidie

(tijd) - De onderhandelingen tussen De Post en de uitgevers van dag- en weekbladen die in de rand verlopen van het beheerskontrakt voor De Post, zitten op een weer. De uitgevers eisen in ruil voor de overname van een deel van de krantendistributie een analoog deel op van de overheidstoelage die specifiek bestemd is voor dekking van de verliezen van krantendistributie. De Post houdt echter de volledige toelage liever voor zich. Het ontwerp van beheerskontrakt zelf voorziet anderzijds een hogere toelage voor de Postcheque.