Post-rente

De Bank van de Post herlanceert Post-Rente, een compartiment van Post-Invest. Het compartiment investeert in staatsleningen en obligaties die uitgedrukt worden in euro of gedekt zijn door de euro en beoogt op middellange en lange termijn een hoog globaal rendement, zonder wisselkoersrisico. Een deelbewijs kost 345 euro (13.917 frank). Tijdens de inschrijvingsperiode, van 19 juni tot en met 30 juni, bedragen de toetredingskosten 1 procent in plaats van 2 procent. Het bovenstaande beleggingsfonds is een nieuw beleggingsfonds dat de redactie ter kennis werd gegeven.De redactie geeft wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk vanhet aanbod) in de Zaterdag-Tijd een overzicht van de nieuwe beleggingsfondsen.