Advertentie
Advertentie

Post verdubbelt resultaat, maar pensioenen wegen op toekomst

(tijd) - De Post verdubbelde haar nettowinst verdubbeld van 515 miljoen fr. tot 1,050 miljard fr. bij een stijging van de omzet van 6,8 procent tot 64,3 miljard fr. Het courant resultaat verviervoudigde tot 2 miljard fr. Een provisie voor arbeidsongevallen en beroepsziekten roomde het resultaat af. Voorzitster Francine Wachsstock waarschuwde voor de oplopende pensioenlast. 'Wij kunnen dit niet alleen aan.'De sterke vooruitgang van de resultaten is volgens De Post te danken aan het feit dat de inkomsten sterker toenamen (plus 6,8 procent) dan de uitgaven (plus 4 procent). Het negatief bedrijfsresultaat van 88,3 miljoen fr. sloeg om in een winst van 1,56 miljard fr. De courante winst steeg van een half miljard fr. tot 2,06 miljard fr. De Post heeft één miljard fr. geboekt als uitzonderlijke kosten in verband met een wijziging in het systeem voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit jaar wordt er een laatste buffer van 800 miljoen fr. gevormd.