Post zonder geschiedenis

Het doek is gevallen over het Brusselse Postmuseum. NV De Post besloot het museum te sluiten omdat het niet rendabel is. In het licht van de vrijmaking van de markt van de postdiensten vindt De Post dat het niet tot haar kerntaken behoort een museum in stand te houden. Ook de federale overheid staat niet te springen om het beheer over te nemen. Een rampzalige beslissing, zegt Jan Béghin (CD&V), eerste ondervoorzitter van het Brusselse parlement. Hij probeert te verhinderen dat een historisch en pedagogisch zeer waardevolle collectie verloren gaat.Ine Renson