Advertentie
Advertentie

Postcheck: verlies van 2 miljard frank

(tijd) - De Postcheck heeft een verlies geleden van 2.006 miljoen frank, zo blijkt uit een parlementair antwoord van vice-premier Coëme aan senator de Donnéa. De brievenpost bracht 1.082 miljoen frank op terwijl de financiële post een verlies leed van 2.598 miljoen frank waarvan 2.006 miljoen voor de Postcheck. De financiële produkten brachten 701 miljoen op, wat een totaal verlies van 815 miljoen frank betekende voor de hele post.